Referenční úlohy, ukázky z projektů

Technické výpočty

Potrubní systém
Popis:

  • Simulace průtoku média potrubním systémem
  • Stanovení celkové tlakové ztráty
  • Odhalení míst s nejvyšším vlivem na tlakovou ztrátu
  • Nalezení zdrojových prvků pro pulzace: T-kusy v kombinaci s ohyby, špatně navržený difuzor
  • Vyhodnocení vzniku pulzací média v potrubí
  • Nestacionární výpočet, vyhodnocení vlastních frekvencí pulzování média
  • Spektrální analýza pro určení vlastních frekvencí od proudění - porovnání s vlastními frekvencemi potrubí


  • #technicke_vypocty #potrubi #pulzace #vlastni_frekvence #enginn_effect #poradenstvi
    technické výpočty, potrubí, ventilace, rozvody vzduchu, tlakové ztráty, pulzace, nestacionární analýza, analýza, CFD