Referenční úlohy, ukázky z projektů

Technické výpočty

Simulace hořáků

Výpočetní analýza proudění v hořácích, rozdělení množství přiváděného vzduchu pro jednotlivých vzduchových vstupů, výpočet tlakových ztrát, rovnoměrnost rychlotního profilu

Popis:

  • Stanovení tlakové ztráty – identifikace problémových míst
  • Míchání vzduchu a paliva
  • Zjištění přerozdělování vzduchu dle natočení klapek
  •  


    #technicke_vypocty #horak #spalovani #enginn?effect #konzultace_zdarma
    technické výpočty, hořák, hořáky, analýza, spalování, tlaková ztráta, CFD