Naše řešení pomáhají ve firmách

zjistěte, kde a jak

Ověření registrace u zdravotnického zařízení

Program pro hromadné ověření registrace k lékaři různé odbornosti

S ohledem na změnu legislativy a zavedení agregované platby (někdy také nazývané kapitační platby) pro stomatology je klíčové vědět, zda a k jakému zdravotnickému pracovišti je konkrétní pacient registrován. Pro středně velkou zubní kliniku to znamená ověřit a zkontrolovat týdně více jak 300 záznamů pacientů.

Ten, kdo zná, jakým způsobem ověření probíhá, jistě potvrdí, že kontrolovat každé rodné číslo zvlášť, je náročný a zdlouhavý proces. Kontrolovat registrace lze jak na portálu VZP, tak i ze stomatologických programů. Žádný z těchto programů neumí provést hromadné ověření.

Pro zdravotnickou kliniku jsme vyvinuli funkční řešení pro hromadné a automatické ověření registrace pacientů. Dále jsme přidali i ověření stavu pojištění. Ověření více jak 300 pacientů proběhne automaticky a dříve, než stačíte vypít kávu.

Hlavní využití:
 • Hromadné a automatické ověření registrace pacientů
 • Výsledky kontroly se zapíší do tabulky, nebo je upravíme podle vašich požadavků
 • Využití pro ověření registrace i ověření stavu pojištění
 • Během pár minut máte zkontrolovaný kalendář na celý týden
 • Víte, s kým řešit registraci, jak dlouho, od kdy a kde je pacient registrovaný
 • Ověříte průběh pojištění a zda údaj ve vašem programu odpovídá skutečnosti
 • Popis:
 • Ověření registrace pro existující odbornosti (001, 014 ..)
 • Pro kontrolu registrace lze využít kalendáře z programů PC Dent, Xdent, a dalších
 • Pokud používáte jiný ordinační software, program upravíme i pro ten váš
 • Jednoduše na 3 kliknutí ověříte desítky pacientů
 • Program se dotazuje přímo zdravotní pojišťovny, která údaje poskytuje
 • Můžeme doplnit program o další specifické dotazy do pojišťovny
 • Získávané informace:
 • IČZ registrujícího zařízení
 • IČP registrujícího lékaře
 • datum registrace u IČP
 • počet dní od registrace
 • aktuální stav pojištění
 • kód a název pojišťovny
 • čitelný grafický výstup se zvýrazněním chybových údajů
 • snadná a automatická kontrola registrací i pojištění pacientů

  Výstupní tabulka do Excelu:

  Ukázka výstupní tabulky. Může být přizpůsobena na míru, např. pomocí barevného označení zjištěných informacích. Použitá data jsou fiktivní.

  Ekonomické zhodnocení náročnosti ruční kontroly:

  Modelový příklad časové a finanční náročnosti při ručním ověřování registrace a stavu pojištění za jeden rok, pokud ověření jednoho pacienta bude trvat 2 minuty a nákladová sazba je 300,- Kč/hod.

  #digitalizace_zdravotnictvi #kontrola_registrace #registrace_pacientu #hromadne_overeni #enginn_effect #digitalizace #vyvoj_aplikaci #data #vse_na_jednom_miste
  digitalizace, zpracování informací, vyhledávání informací, umělá inteligence, rešeršní služba