Referenční úlohy, ukázky z projektů

Technické výpočty

Simulace spalování paliv ve fludním kotli

Analýza vlivu paliva (biomasa a hnědé uhlí) na rozložení teplot, predikce úletu z lože

Popis:
 • Výpočet rozložení teplot v kotli
 • Dodržování předepsaných výkonových parametrů
 • Nepřekročení maximální teploty – vliv přerozdělování vzduchu
 • Palivo: hnědé uhlí a biomasa, vliv vlhkosti
 • Úlet částic z lože, spálený/nespálený podíl
 • Naladění distribuce spalovacího vzduchu po výšce kotle
 • Výpočet emisí CO a NOx

 • Vliv paliva a jeho úletu na spalovací proces:
 • Pouze hnědé uhlí
 • Hnědé uhlí s recirkulací spalin a nedopalu z úletu uhlí
 • Směs: hnědé uhlí (60%) a štěpka (40%)

 • Výpočet úletu paliva z lože:
 • Vyhodnocení úletu a vlivu na rozložení teplot po výšce kotle
 • Simulace pro další různá paliva, odhad množství úletu (%) z roštu
 • Tabulka s přehledem vlivu druhu paliva a jeho tvaru
 • Vliv tvaru paliva pomocí faktoru poměru stran (0,1 - placatý, poměr stran 1:10) • #technicke_vypocty #kotel #biomasa #drevni_stepka #enginn_effect #konzultace_zdarma
  technické výpočty, spalování, biomasa, dřevní stěpka, emise, analýza, kotel, CFD