Naše služby

udělají práci za vás

vytvoříme je pro vás na míru, profesionálně a za dobrou cenu

 

 • Technické výpočty, simulace a analýzy
 • Zpracování a vyhodnocení dat
 • Pro průmyslová zařízení, aparáty a pro procesy
 • Proudění a sdílení tepla, energetické bilance
 • Výpočty tlakových a tepelných ztrát, průtoků
 • Vícefázové proudění, spalování, koncentrace částic
 • 1D výpočty a 3D simulování

 

 • Samostatná pracoviště nebo jako součást linek
 • Montážní a manipulační automaty
 • Podávací stroje Pick & Place
 • Balicí stroje a stroje pro úpravu balicích materiálů
 • Stroje pro nanášení hmot a past
 • Testovací stroje s přípravky, kontrolní stanoviště
 • Navrhujeme stroje na míru na konkrétní činnosti

 

 • Digitalizace a automatizace procesů a činností
 • Propojení aplikací, které spolu nekomunikují
 • Vytvoření elektronických formulářů, vkládání a vykopírování dat
 • Doplnění nástrojů a funkcionalit do aplikací
 • Digitalizace dokumentace
 • Analýza dat a jejich reporting
 • Vývoj aplikací na míru

 

 • Vyhledávání a zpracování informací z internetu
 • Kategorizování nalezených informací do témat
 • Predikce zajímavých informací dle uživatelských preferencí
 • Umělá inteligence pro predikci užitečných informací
 • Kooperace a sdílení informací uživateli v týmu