#

Smart Informovanost

Pro naše zákazníky vyhledáváme, zpracováváme a analyzujeme potřebné a důležité informace, sledujeme uveřejňování novinek, vyhledáváme náměty pro technický a inovační rozvoj.

K čemu slouží:

  • Pro systematické a opakované vyhledávání a analyzování informací z internetových zdrojů.
  • Setřídění a nalezení kvalitní informace z velkého počtu analyzovaných informací, slučování duplicitních informací z více zdrojů.
  • K odhadu, jaké informace bude nebo by měl zákazník sledovat.

Co nabízíme?

  • Vyhledání a analýzu důležitých informací nebo informačních témat.
  • Pravidelné sledování témat, jejich vývoj, e-mailový reporting.
  • Vyhodnocení „o čem se mluví“ v rámci sledovaného tématu.
  • Využívání námi vyvíjené aplikace ReSl pro naše potřeby i potřeby zákazníků.
  • Sdílení a hodnocení informací v rámci pracovní skupiny.
Automobily
Energetika
Technika
prostředí
Ekologie
Elektro
Inovace