#

Školení

Naše školení jsou sdílením našich znalostí a poznatků. Interaktivně je předáváme dál, aby je mohl zákazník aktivně využívat při řešení jeho úloh.

K čemu slouží:

  • K získání a rozšíření znalostí.
  • Rozboru simulované problematiky pro využití ve Virtuálním prototypování nebo pro Aplikovaný Engineering.
  • Respektování a přizpůsobení školení podle individuálních požadavků zákazníka.

Co nabízíme?

  • Školení zaměřená na naše produkty WLEP, ReSl a jejich správné využívání.
  • Specializovaná školení zaměřená na CFD (simulace proudění) pro ANSYS Fluent na objasnění fyzikálních principů při simulování turbulentního proudění, sdílení tepla, spalování, vícefázového proudění apod.
  • Základní zaškolení do CFD programu OpenFOAM, zaměřené na používaní základního workflow OpenFOAM s rozšířením o náš posprocessingový nástroj WLEP.
  • Školení pro tvorbu výpočetní sítě a úpravu geometrie pro síťování pro OpenFOAM.
Automobily
Energetika
Technika
prostředí
Ekologie
Elektro
Inovace