#

Školení

Naše školení jsou sdílením našich znalostí a poznatků. Interaktivně je předáváme dál, aby je mohl zákazník aktivně využívat při řešení jeho úloh.

K čemu slouží:

  • K získání a rozšíření znalostí.
  • Rozboru simulované problematiky pro využití ve Virtuálním prototypování nebo pro Aplikovaný Engineering.
  • Respektování a přizpůsobení školení podle individuálních požadavků zákazníka.

Co nabízíme?

  • Školení zaměřená na naše produkty, jejich správné využívání.
  • Specializovaná školení zaměřená na CFD (simulace proudění) pro ANSYS Fluent a pro OpenFOAM.
  • Obecná školení zaměřená na objasnění fyzikálních principů při simulování turbulentního proudění, sdílení tepla, spalování, vícefázového proudění, apod.
  • Školení pro tvorbu výpočetní sítě a úpravu geometrie pro síťování.
Automobily
Energetika
Ekologie
Akustika
Technika
prostředí
Elektro