#

Simulace a výpočty

Pro každou simulaci používáme ten nejlepší z nástrojů, sledujeme optimální poměr cena / výkon. Simulace proudění CFD je jednou z našich hlavních náplní práce.

K čemu slouží:

 • Simulace slouží k počítačovému popisu fungování daného zařízení nebo procesu a určují charakterové vlastnosti (např. přestup tepla, tlaková ztráta, účinnost, přenesený výkon, apod.).
 • Na základě výsledků ze simulací lze vyhodnotit stav funkčnosti, následně navrhnout úpravy a optimalizovat vlastnosti.
 • K simulacím se používají programy, které modelují reálná zařízení nebo procesy v definovaných podmínkách.
 • Základními kameny těchto simulací jsou příprava úlohy (PRE-Processing – CAD a síťování), řešení úlohy (Processing), vyhodnocení výsledků (POST-Processing) a strukturované zpracování výsledků (Reporting). Vyvíjíme vlastní simulační workflow W.SIM, které uživateli usnadňuje a automatizuje činnosti v těchto základních kamenech

Co nabízíme?

 • Klasickou zakázkovou výpočetní činnost pro zákazníky.
 • Dodání a nastavení našeho simulačního workflow W.Sim pro opensource programy nebo pro komerční programy.
 • Návrh vhodných simulačních nástrojů pro řešení potřeb (simulace proudění CFD, FEA, EMA, MPA, optimalizace, apod.) ve vaší společnosti.
 • Preferujeme efektivní používání opensource programů, zejména OpenFOAM (Procesing), Salome (pro PRE-Processing), Paraview (pro POST-Processing). Simulujeme i komerčními programy, pokud jsou více efektivní.
 • Prověření možnosti využití simulací (virtuálního prototypování) pro konkrétní vývojový nebo výzkumný záměr.
 • Výpomoc se zavedením zvoleného řešení, vytvoření metodického postupu a jeho aplikace.
 • Automatizace a standardizace simulačního workflow a vytvářených výstupů, snižování časové náročnosti pro rutinní a opakující se činnosti.
 • Externí nebo interní spolupráci při nasazení, rozvoji a používání virtuálního protypování.
 • Podpora, příprava a realizace validačních měření.
Automobily
Energetika
Technika
prostředí
Ekologie
Elektro
Inovace