#

Služby

Enginn Effect se zaměřuje na inženýrskou a inovační činnost při řešení technických problémů během vývoje a realizace produktu.

K běžné součásti naší práce patří od naplánování projektu (studie proveditelnosti, finanční rozpočet, definování hlavních milníků pro realizaci projektu), přes jeho realizaci (provedení virtuálního prototypování s analýzami CFD, FEA a EMA, jejich validaci, výrobu prototypu) až po případnou realizaci technického řešení u zákazníka.

Náš tým sleduje současné trendy, inovační postupy a technický rozvoj pro průmyslové využití a pro mezioborový transfer technologií. Naši specialisté se podílí na řešení jak praktických, tak i výzkumných a vývojových projektů v mnoha průmyslových oblastech.

Automobily
Energetika
Technika
prostředí
Ekologie
Elektro
Inovace