WLEP

Název WLEP je odvozen ze slov: Wrapping Library for Ensight and Paraview. Jedná se o knihovnu pro usnadnění a zrychlení tvorby postprocessingu, pomocí stejných příkazů knihovna ovládá vizualizační software Ensight a Paraview.

Hlavní účel

 • automatizace postprocessingu
 • zjednodušení a zpřehlednění vývoje s minimální znalostí programování
 • standardizace a rychlost vývoje postprocessingu
 • zajištění kompatibility různých verzí vizualizačních SW bez nutnosti testování
 • finanční úspora za licence, nezávislost na vizualizačním řešení

User story

Zákazník provádějící velké množství simulací potřebuje standardní výstupy ze simulací k vývoji produktu. Pro vývoj různých produktů potřebuje specifické analýzy a výstupy ze simulací. Pomocí knihovny WLEP byly vytvořeny automatické a zároveň standardní výstupy. U zákazníka bylo zvykem používat SW Ensight, který je výhodný pro interaktivní práci s modelem. Částečnou nevýhodou bylo licenční omezení používaného SW. Díky knihovně WLEP došlo k postupného přechodu automatického postprocessingu na opensource SW Paraview. Ensight je stále používán na interaktivní práci, ve které vyniká.

Licence

 • neomezená časově ani počtem spuštění
 • bez licenčního serveru
 • dodání knihovny včetně zdrojových kódů

Příklad použití

Úkolem je vytvoření řezu doménou „FLUID“ , osa řezu: X, pozice řezu: 5.0

WLEP

import WLEP
my_clip = WLEP.Clip("my_clip", FLUID, plane="x", value=5.0)
my_clip.color_by_palette("pMean")

 

EnSight

import ensight
ensight.clip.select_default()
ensight.part.modify_begin()
ensight.clip.tool("xyz")
ensight.part.modify_end()
ensight.part.description("my_clip")
ensight.clip.domain("intersect")
ensight.clip.mesh_plane("x")
ensight.clip.value(5.0)
ensight.clip.end()
ensight.clip.create()
ensight.part.modify_begin()
ensight.clip.colorby_palette("pMean")
ensight.part.modify_end()

 

Paraview

from paraview.simple import *
my_clip.ClipType = 'Plane‘
my_clip.ClipType.Normal = [1.0, 0.0, 0.0]
my_clip.ClipType.Origin = [5.0, 0.0, 0.0]
my_clip.Scalars = ['POINTS', 'pMean']
my_clipDisplay = Show(my_clip, renderView1)
ColorBy(my_clipDisplay, ('POINTS', 'pMean'))
my_clipDisplay.RescaleTransferFunctionToDataRange(True, False)
my_clipDisplay.SetScalarBarVisibility(renderView1, True)
SetActiveSource(my_clip)
RenameSource(‘my_clip', my_clip)

 


Obsah balení

 • zdrojové kódy knihovny
 • uživatelská dokumentace
 • tutoriál s testovací úlohou
 • programátorská knihovny (Oxygen)
 • online podpora při instalaci a použití produktu

Další služby ke knihovně WLEP

 • on-line podpora
 • programátorské práce pro WLEP, Ensihgt, Paraview, zpracování dat, vizualizace
 • vytvoření specifické funcionality či aplikace, například:
  • výpočet a vizualizace čelní (automotive)
  • grafické rozhraní pro uživatelskou konfiguraci automatického postprocessingu přímo v Ensightu
  • automat pro standardní porovnání vstupních dat do pptx, zrkácená procesu z 1 hodiny na 5 minut
  • převedení postprocessingu pod WLEP, adaptace vašeho workflow pro Ensight či Paraview

Další přínosy řešení WLEP

 • díky automatizaci vizualizace lze zvýšit přidanou hodnotu simulací
 • lze volit SW pro postprocessing dle vlastních preferencí: licence / rychlost / interaktivní práce / HPC
 • použití lze volit na základě dostupných licencí nebo konkrétní funkcionality
 • úspora za testování nových verzí SW a správu funkčnosti workflow
 • knihovna je testována a aktualizována pro nové hlavní verze SW Ensight, Paraview
 • knihovna zapracovány nové funkcionality a řeší nedostatky původního SW
 • změny jsou dokumentovány a je vydán release notes
 • vlastní vytvořené in-house funkce lze použít jak v Paraview tak i v Ensight
 • přenositelnost nástrojů, vyšší výtěžnost simulací a dat
 • odpadá duplicitní programování pro konkrétní SW
 • ideální pro vývojové aktivity: prototyp na stanici interaktivně (EnSightu), nasazení v HPC (Paraview)

Podrobnosti:

– knihovna WLEP je napsaná v jazyku python
– knihovna tvoří nadstavbu nad komerční software EnSigth a Paraview (open source)
– knihovna nepřebírá ani nekopíruje žádnou část výše uvedených programů
– knihovna pracuje s API výše uvedených programů
– knihovna WLEP je originální dílo vytvořené ve společnosti Enginn Effect s.r.o.

Automobily
Energetika
Ekologie
Akustika
Technika
prostředí
Elektro