resl.news

Neztrácejte čas čtením nepotřebných informací, ale vybírejte si informace relevantní, pouze ty, které vás zajímají…


Přejít na web resl.news

HLAVNÍ ÚČEL

 • Systematické a automatické vyhledávání požadovaných nově publikovaných informací (technických, ekonomických atd.) pro zadaná témata na definovaných zdrojích, kde
  • Systematické = dlouhodobé, opakované a zdrojově upřesněné
  • Automatické = tematické roztřídění, ohodnocení relevance, zpracování textů
 • Orientace pouze na nové informace,
  • Sledování vývoje informací v tématu od zahájení jeho sledování

 

CO RESL.NEWS NABÍZÍ A JAK FUNGUJE

 • Hledání informací k zadanému tématu, které chci sledovat, ke kterému chci získávat informace
 • Téma je definováno pomocí klíčových slov
  • Výskyt klíčových slov v informaci je ohodnocen Indexem Relevance ke sledovanému tématu. Platí, že čím vyšší hodnota, tím lepší.
  • Možnost použití syntaxe a operátorů (AND, OR, (), masky pro náhradu písmen apod.) pro klíčová slova
 • Informace jsou získávány ze zákazníkem volených zdrojů, ze kterých chci informace získávat
  • Jako zdroj mohou být použity všechny webové stránky, které mají určitý systém pro uveřejňování informací, např. www.idnes.cz, www.hybrid.cz, apod.
 • Návrh klíčových slov a www zdrojů po dohodě se zákazníkem

 

PROČ RESL.NEWS

 • Informace jsou hledány podle potřeb Zákazníka – zákazník si určuje co chce číst
 • Setřídění do tematických skupin, setřídění podle kvality obsahu
 • Využití českých i zahraničních internetových zdrojů
 • Týmové sdílení informací a témat
 • Uživatelské hodnocení kvality získané informace, využití pro hodnocení kvality zdrojů
 • Vhodné pro PC, tablety a smart mobily s webovým prohlížečem

 

USER STORY


Ukázka
využití
pro Škoda Auto a. s.


Zadání:

Sledování novinek, inovací a námětů pro technicky rozvoj v automobilovém průmyslu se zaměřením na elektromobilitu.

Nalezené informace tříděny do tří témat:

 1. prodlouženi dojezdu a zrychleni nabíjení,
 2. informační systémy v elektromobilech,
 3. IoT, softwarové aplikace pro elektromobily

Výsledek za půlroční používání:

 • 50 000 článků staženo z vybraných zdrojů
 • 3 400 článků přiřazeno do tří sledovaných témat
 • 120 zajímavých námětů nalezeno pro téma 1
 • 24 zajímavých námětů nalezeno pro téma 2
 • 6 zajímavých námětů nalezeno pro téma 3

Zákazník hodnotí kvalitu nalezených informací. Toto hodnocení zpřesňuje vyhledávaní preferovaných informací, vytipovává zajímavé články. Dále je toto hodnocení možné využit pro posouzení kvality zdrojů, ze kterých jsou informace čerpaný. Během půl roku došlo ke změně nebo k pozastavení 13 nevhodných zdrojů (2 české a 11 zahraničních). Tím se zmenšil objem nerelevantních informací a vzrostla kvalita dodaných informací.

 

PODROBNOSTI

 • Serverová aplikace běžící v naší správě a na našem HW
  • Pro přístup do aplikace je potřeba webový prohlížeč, např. Explorer, Firefox, Google Chrome nebo Safari
 • Sledování jakéhokoliv zdroje v libovolném jazyce v latince, zatím ČJ a AJ
 • Ukládání získaných informací (fulltext, odkaz a citace) do interní databáze pro jejich další vyhodnocení a zpracování
 • Používání nástrojů na analyzování získaných informací
  • Nalezení vhodné informace podle potřeb a preference zákazníka pro jím definovaná témata

 

DALŠÍ PŘÍNOSY APLIKACE

 • Sledování konkrétních informací z kvalitních zdrojů
 • Setřídění, vyhodnocení kvality informace vzhledem k tématu podle klíčových slov
 • Archivace informací z různých zdrojů na jednom místě + jejich oštítkování, hodnocení uživatelů
 • Hodnocení kvality článku, resp. zdrojů, ze kterých stahuji informace
 • Potlačování duplicitních informací,
 • Uživatelské vyhledávání (filtrování) ve všech stažených informacích nebo pouze v tématu

 

AKTUÁLNÍ VERZE A PŘEHLED FUNKCÍ

Stav aktuální verze resl.news v1.0:

 • Termín vydání: od 2.4. 2018
 • Obsah verze:
  • Přiřazení zdrojů, ze kterých se stahují informace do tématu
  • Setřídění nalezených informací podle jejich kvality vzhledem k tématu
   Podle zadaných klíčových slov výpočet Hodnocení (indexu relevance)
  • Štítkování informací
   Jeden článek může mít více štítků, podle tématu, osobní preference apod.
  • Hledání duplicitních článků podle názvu a abstraktu
   Pro češtinu a angličtinu
  • Uživatelské hodnocení
   • Líbí / nelíbí
   • Uchovávání zajímavých informací v složce Oblíbené
   • Přehled hodnocení, počet článků v tématu, hodnocené články, efektivita zdrojů
  • Mailová notifikace uživatelům
   Připomínka sedmidenního souhrnu ke sledovaným tématům
  • Přehled uživatelského hodnocení a kvalita využívaných zdrojů
Automobily
Energetika
Technika
prostředí
Ekologie
Elektro
Inovace