#

Technika prostředí

  • Ventilace a klimatizace budov, využití vzduchu, solární zatížení, řešení rozvodů, klimatizačních jednotek
  • Prašnost, simulace šíření a odprášení, separace částic a čistění vzduchu
Automobily
Energetika
Technika
prostředí
Ekologie
Elektro
Inovace