#

Energetika

Naše řešení pro energetiku:

  • Hořáky a vířiče, dělení průtoku do jednotlivých vstupů, rychlostní profily a nerovnoměrnost dělení, tlakové ztráty, směšování paliva a vzduchu
  • Kotle pro plynná, kapalná a pevná paliva, simulace spalování, vzniku emisí a jejich snižování
  • Tepelné výměníky, výparníky, kondenzátory
  • Čištění vzduchu, filtry, odlučovače, třídiče, proudění uhlí, prachu a popílku
  • Přívodní a odtahová potrubí, dělení průtoku, tlakové ztráty
  • Točivé stroje – ventilátory
Automobily
Energetika
Technika
prostředí
Ekologie
Elektro
Inovace